Czynności notarialne

Czynności notarialne to czynności dokonywane przez notariusza, którym strony chcą albo muszą nadać formę notarialną. W prowadzonej przez notariusza Macieja Pilarza Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przeprowadzą Państwo przede wszystkim działania związane z zakupem, zamianą bądź sprzedażą nieruchomości, zawarciem umowy darowizny, a także zawarciem umowy o podział majątku. Kancelaria zajmuje się także sprawami związanymi z zawiązywaniem i funkcjonowaniem spółek czy fundacji.

W trosce o zabezpieczenie Państwa praw i interesów oraz dopełnienie wszelkich obowiązków notariusza:

 • dbam o dobrą komunikację,
 • udzielam szczegółowych porad i niezbędnych wyjaśnień,
 • staram się elastycznie dopasować terminy spotkań do Państwa potrzeb.

Zakres czynności notarialnych określa prawo o notariacie. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie notariusz może dokonywać czynności w wielu zakresach.

W zakresie obrotu nieruchomościami:

 • sporządzanie umów darowizny nieruchomości gruntowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • sporządzanie umów sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • sporządzanie umów o dział spadku, zniesienie współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • sporządzanie umów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 • sporządzanie umów przedwstępnych zbycia nieruchomości lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
 • sporządzanie oświadczeń o ustanowieniu hipotek,
 • sporządzanie oświadczeń o poddaniu się egzekucji,
 • sporządzanie aktów ustanowienia służebności oraz użytkowania,
 • sporządzanie umów o dożywocie.

W zakresie prawa spadkowego:

 • sporządzanie testamentu, dokonywanie otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów,
 • spisywanie protokołów przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • wydawanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie umów o dział spadku,
 • sporządzanie umów o zrzeczenie się dziedziczenia.

W zakresie stosunków majątkowych małżeńskich:

 • sporządzanie umów majątkowych małżeńskich, np. rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie lub ograniczenie wspólności ustawowej,
 • sporządzanie umów o podział majątku wspólnego.

W zakresie działalności spółek i fundacji:

 • sporządzanie umów i statutów spółek,
 • dokonywanie zmian umów spółek,
 • protokołowanie zgromadzeń wspólników spółek z o.o.,
 • protokołowanie walnych zgromadzeń spółek akcyjnych,
 • sporządzanie aktów ustanowienia fundacji.

Inne czynności:

 • sporządzanie aktów pełnomocnictwa,
 • poświadczanie własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach,
 • sporządzanie wzorów podpisów,
 • poświadczanie zgodności dokumentów z oryginałem,
 • poświadczanie pozostawania osoby przy życiu bądź w określonym miejscu,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Wszystkie wykonywane czynności notarialne ustawowo objęte są ubezpieczeniem.

Mają Państwo pytania?
Zapraszam do kontaktu i umówienia się na spotkanie informacyjne, podczas którego omówimy sprawę, którą mają Państwo do załatwienia. Na pierwsze spotkanie warto przynieść dokumenty, które niezbędne będą do wykonania danej czynności notarialnej. Ułatwi to w ustaleniu zakresu czynności oraz usprawni procedurę. Spotkanie informacyjne jest dla Państwa bezpłatne.

Kancelaria Notarialna, Częstochowa
Notariusz Maciej Pilarz